คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Edupen pro >>>>> https://drive.google.com/file/d/0B3Gy9Cy9Aeb3VVNIRHRWSDJ5dm8/view?usp=sharing

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Hi-Teach    >>>>> https://drive.google.com/file/d/0B3Gy9Cy9Aeb3emU2aTFDVGYzdTA/view?usp=sharing

การใช้งานโปรแกรม Edupen จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม!!

     สำหรับผู้ที่สนใจต้องการใช้ห้อง Smart Class Room ร่วมกับโปรแกรม Edupen สามารถนำคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่

ติดตั้งโปรแกรม Edupen ได้ที่สำนักวิทนบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ความต้องการขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์

-ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windown 8 ขีึ้นไป

-Ram 2GB

-พื้นที่ใน Hard disk 1 GB

-cpu Core 2 Duo ขึ้นไป